Ville Tynkkynen

Jag är Ville Tynkkynen, 27-årig magister i samhällsvetenskap och doktorand vid Tammerfors universitet. I det inkommande kommunalvalet är jag De Grönas kandidat till Tammerfors stadsfullmäktige. Jag ställer upp för att försvara kulturarbete och utbildningens kvalitet även under svåra tider. 

Mina viktigaste värderingar är bildning, hållbarhet och jämställdhet. Mina teman i kommunalvalet är kvalitativ och jämställd utbildning, rik och livskraftig kulturutbud och öppet stadsrum för alla invånare. Under fullmäktigeperioden 2017-2021 har jag suttit i bildnings- och kulturnämnden, bostads- och fastighetsnämden och samhällsnämden.