Kuntavaalit

Vaaliteemani

Laadukas ja tasa-arvoinen koulutus


Vahvistetaan koulutuksen tasa-arvoa tukemalla kouluja

Tasataan koulujen välisiä alueellisia eroja myöntämällä lisätukea kouluille, jotka sitä tarvitsevat. Otetaan käyttöön reppurahamalli, jossa erityistä tukea tarvitsevan oppilaan mukana kouluun tulee aina myös lisää resursseja.

Riittävät lähiopetustunnit myös ammattiin opiskeleville

Ammatillisen koulutuksen uudistus leikkasi ammattiin opiskelevien lähiopetusta. Kunhan koronasta on selvitty, Tampereella on tarjottava ammattiin opiskeleville lisää mahdollisuuksia laadukkaaseen lähiopetukseen.

Syvennetään korkeakouluyhteistyötä

Tampereen korkeakoulut ovat kaupungille elintärkeä voimavara. Syvennetään yhteistyötä kaupungin oppilaitosten ja Tampereen korkeakoulujen välillä ja tuodaan tiede kaikkien kaupunkilaisten ulottuville.

Elävä ja monipuolinen kultuuritarjonta


Monipuoliset ja saavutettavat kulttuuripalvelut

Laadukkaat ja monipuoliset kulttuuripalvelut ovat yksi Tampereen vahvuuksista. Tällaisina aikoina niistä on erityisen tärkeä pitää kiinni. Samalla on huolehdittava, että palvelut ovat kaikkien kaupunkilaisten saavutettavissa.

Tukea ja tiloja pienille toimijoille

Koronapandemia on koetellut kulttuurialaa, ja etenkin pienet ja itsenäiset toimijat ovat kärsineet paljon. Jotta Tampere säilyisi elinvoimaisena kulttuurikaupunkina, kaupungin on tarjottava lisä tiloja ja tukea pienille kulttuuritoimijoille. 

Mahdollisuus harrastaa kulttuuria

Kulttuuriharrastusten, esimerkiksi musiikin ja taiteiden pitää olla saavutettavia kaikenikäisille. Erityisen tärkeää on tarjota edullisia harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille

Kaikille avoin kaupunkitilaVähemmän autoja, enemmän tilaa asunnoille ja ihmisille

Tampere kasvaa ja kehittyy. Rakentamalla kaupunkia tiiviisti kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen varaan saamme enemmän tilaa asunnoille, ihmisille ja lähiluonnolle. Tehdään keskustasta kaupunkilaisten olohuone.

Kehitetään ilmaista kaupunkitilaa

Kaupunki kuuluu kaikille! Kehitetään ilmaisia kaupunkitiloja, kuten puistoja, toreja ja ulkoilupaikkoja kaikkia kaupunkilaisia kuunnellen. Jatketaan osallistuvan budjetoinnin käyttöä ja otetaan kaupunkilaiset mukaan päättämään kaupunkitilan kehittämisestä.

Suojellaan arvokkaita kultturiympäristöjä

Kaupunkimme muuttuu ja kehittyy jatkuvasti, ja hyvä niin. Samalla meidän on kuitenkin pidettävä  hyvää huolta kulttuurisesti ja historiallisesti arvokkaista kaupunkiympäristöistämme. Uusi ja vanha voivat elää rinnan ja kaupungin historian kerrokset saavat näkyä.